Alle andere kinderen tot 100 jaar ………coaching

Je·zelf
– wederkerend voornaamwoord

Jouw persoon
– iets voor jezelf doen (wat je zelf mag uitkiezen)
– iets uit jezelf doen (zonder dat er iemand om gevraagd heeft)

 

Een wederkerend voornaamwoord kun je ook anders lezen als je de klemtoon anders legt.  Je leest dan:  een terugkerend belangrijk voornáám woord.
Namelijk: JIJ

JIJ bent het belangrijkste.  JIJ bent een waardevol persoon met waardevolle kwaliteiten.  Een ieder van ons bezit die kwaliteiten.  Soms zijn ze diep verscholen in ons zelf.  We zoeken dan vaak buiten ons zelf naar oplossingen, maar deze liggen juist in ons zelf.  Ik wil je graag helpen sluiers of blokkades die over jouw vermogens liggen op te sporen, maar JIJ moet het ZELF doen om JEZELF te vinden en te ZIJN.

Middels systemisch werk en andere methodes zullen we aan de slag gaan, vertrouwelijk op een fijne veilige werkplek.

Voor een coaching traject zullen we starten met een kennismakingsgesprek (meestal telefonisch). Er moet een beiderzijdse drive zijn om het traject van start te laten gaan.
Daarna volgt een intakegesprek, waarin we de hulpvraag zullen uitwerken. Vervolgens start de coaching. Coaching is geen therapie en dus een kort lopend traject.

Kom met of zonder mondkapje, net wat je zelf prettig vindt. Maar kom uiteraard alleen als je klachten vrij bent.