Out of the box…….even better, get rid of the box.

Filosoferen zou wat mij betreft een vak op de basisschool mogen zijn.

Het zou dan mogen starten als oplossingsgericht denken voor de kleuters, bv tijdens het inrichten van een thema hoek of het uitwerken van een prentenboek.
Daarna vanaf groep 3 aan de slag met filosofische vragen tot in groep 8. Dit kan thema gerelateerd of situatie gericht zijn.

Maar waarom dan hoor ik je denken.
Kinderen hebben originele denkbeelden. De stimulans om die te uiten ontbreekt vaak.
Hoe ouder ze worden, hoe meer deze originele beelden worden verdrongen door denkbeelden die ”een normaal iemand” behoort te hebben. Die dus worden opgelegd door opvoeders, ouders, leerkrachten enz.
Als je elke gedachte laat volgen door de vraag of het echt waar is, kun je eigenlijk zeggen dat filosoferen gewoon kritisch nadenken is. Niemand napraten, maar eerst bedenken of het wel echt klopt.

Een denkhouding die bij elk beroep of wat je ook gaat doen in het leven van pas komt. Dat is op zich al reden genoeg.
Kinderen leren zo vakoverstijgend en kritisch denken.
We creëren mondige, kritische en zelfstandig denkende burgers.

Filosoferen is ook een sociale activiteit. Kinderen leren luisteren, elkaar respecteren en zich verplaatsen in de positie van een ander.
Daarnaast kan het vormend werken: kinderen ontdekken hoe ze over de wereld denken, leren deze gedachten beter te verwoorden en ze leren deze uit te spreken.
Het levert dus een bijdrage aan de oriëntatie op zichzelf en de wereld.

Bovenal kan filosoferen een heerlijk vrij gevoel geven. Er bestaan namelijk geen foute antwoorden en je hebt er geen kennis voor nodig, alleen je ‘boeren verstand’. Iedereen heeft een ‘boeren verstand, of je nu dyslexie, dyscalculie, of iets anders hebt. Zelfs als je alleen zou luisteren tijdens een filosofie les steek je er iets van op.

En als wij dan luisteren naar die originele denkbeelden van onze kinderen en deze accepteren zonder ze in onze ‘boxen’ te plaatsen, creëren we nieuwsgierige, leergierige en verwonderende wezens die ‘open minded’ in het leven staan.
Misschien niet alleen iets voor op de basisschool maar iets voor ons allemaal?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *